Cennik usług

Informacje ogólne:

Sklep nowoczesne-obrazy.pl oferuje bezpłatnie tylko mało pracochłonne przeróbki obrazów. Niektóre zmiany wymagają poświęcenia przez grafków większej ilości czasu. Z tego powodu pobieramy za nie opłaty. Ogólna zasada jest taka, że bezpłatne są wszystkie przeróbki (ze zdjęć klienta oraz z galerii nowoczesne-obrazy.pl), które grafik może wykonać w czasie do 5 minut. Jeśli dana modyfikacja wymaga poświęcenia większej ilości czasu to koszt jej wykonania zależy od poświęconego czasu grafika.
Ceny mogą być równieź wyższe przy zamówieniu indywidualnym - dotyczy wymiarów.
Zastrzegamy sobie prawo do indywidualnej wyceny fotomontażu lub odmowy realizacji.

A) Bezpłatne

Przeróbki zdjęć od klienta lub z nowoczesne-obrazy.pl do 5 min. pracy grafika np.:

• Zmiana kolorów elementów niektórych obrazów z nowoczesne-obrazy.pl
• Kadrowanie, drobne poprawki
• Efekty czarno-biały, sepia

 

B) Płatne 10 zł za godzinę

Przeróbki grafik z nowoczesne-obrazy.pl

 

C) Płatne 20 zł za godzinę

Przeróbki zdjęć od klienta

 

Przykłady:

1. BEZPŁATNE

Efekty czarno-biały, sepia

obraz czarno biały

 

2. BEZPŁATNE

Kadrowanie, poprawa jasności, kontrastu, nasycenia kolorów

zmiana kadru obrazu

 

3. BEZPŁATNE WARUNKOWO

Zmiana kolorów elementów obrazów z nowoczesne-obrazy.pl jest bezpłatna tylko dla obrazów, dla których posiadamy tzw. maski, czyli zaznaczone obszary umożliwiające szybką podmianę kolorów. Maski posiadamy dla części obrazów, które można znaleźć w naszej galerii w różnych wersjach kolorystycznych. W razie wątpliwości czy posiadamy maski dla danego obrazu prosimy o kontakt na biuro@nowoczesne-obrazy.pl oraz przesłanie nr katalogowego danego obrazu.

zmiana koloru

 

4. PŁATNE 10zł ZA KAŻDĄ GODZINĘ PRACY

Przeróbki obrazów z galerii nowoczesne-obrazy.pl

obraz zmiana kolorów

 

5. PŁATNE 20zł ZA KAŻDĄ GODZINĘ PRACY

Przeróbki zdjęć klientów. W przypadku drobnych przeróbek do 5 min. pracy nie pobieramy opłat. Po otrzymaniu zdjęcia od klienta wraz z opisem prośby o fotomontaż, wyceniamy i zwykle przygotowujemy bezpłatnie poglądową symulację zmian dla klienta. Taką symulację wraz z wstępną wyceną wysyłamy do akceptacji. Po zaakceptowaniu wykonujemy szczegółowy projekt do druku.

przeróbka zdjęcia