Formularz odstąpienia

sklep nowoczesne-obrazy.pl   
WOLMAX Rafał Wolny
ul. Armii Krajowej 3 p .309
38-400 Krosno
NIP 6842025363
Regon 181163026
tel. kom.: 791-081-762
mail: biuro@nowoczesne-obrazy.plJeżeli dokonałeś zakupu w sklepie internetowym i chcesz oddać zakupiony Towar (NIEUŻUWANY) możesz to zrobić jeżeli od odbioru paczki nie minęło 14 dni kalendarzowych.

Wystarczy, że przed upływem wspomnianych 14 dni wyślesz pismo na adres Sklepu Internetowego.

Jeżeli dochowasz terminu 14 dni wówczas w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych musisz na własny koszt wysłać/dostarczyć zwracany towar.

Sklep w ciągu tych samych 14 dni powinien dokonać zwrotu płatności za towar. Powinien zwrócić Ci cenę towaru oraz koszty dostawy. Jeżeli nie wybrałeś podczas składania zamówienia najtańszej dostawy jaką udostępniał sprzedawca musisz liczyć się z tym, że różnica w kwocie pomiędzy najtańszą formą dostawy, a wybraną przez Ciebie może nie być zwrócona przez sprzedawcę.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru.

Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie (pkt 47 preambuły Dyrektywy UE).

Towar używany: zawieszki zostały wkręcone do obrazu (obraz nie podlega zwrotowi)

Zamówienia indywidualne - pod specjalne życzenie klienta - Towar nie podlega zwrotowi ! FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWYAdresat: Sklep nowoczesne-obrazy.pl , WOLMAX Rafał Wolny


Adres do zwrotu: WOLMAX Rafał Wolny ul. Armii Krajowej 3 pok. 309 38-400 Krosno
E-mail kontaktowy: biuro@nowoczesne-obrazy.pl
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
4.______________________________________________________
5.______________________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru (*):  __________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta: __________________________________________________
Adres konsumenta: __________________________________________________________
Numer zamówienia oraz numer faktury lub paragonu(**) ___________________________

Nr konta bankowego _________________________________________________________


Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

________________________________ 


Data: __________________________(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednakże usprawni i przyspieszy proces zwrotu